Bli fallskjermhopper gjennom linekurs hos oss!

Kurset arrangeres etter et sikkert, gjennomprøvd og standardisert program utarbeidet av Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportforbund og er godkjent av Luftfartstilsynet.


 

Hvordan virker en fallskjerm?

Vanlig stilte spørsmål om kurs og hopping.  

 

Hva koster et fallskjermkurs?

Prisen for studenter, skoleelever og vernepliktige er kr. 8500* (husk bevis!). Pris for alle andre er kr. 9000*.

Kursavgiften dekker: 

  • Grunnkurs line og alle påfølgende teorikurs i regi av BFSK.
  • Dine TRE første linehopp

*= medlemskontigent, forbundskontingent, seksjonskontigent og forsikring kommer i tillegg. Dette betales direkte til Norges Luftsportforbund (NLF) gjennom Min Idrett.

Pr. 2024 gjelder følgende satser:

    Ungdom (16-19): 1580,-

    Junior (20-25): 2220,-

    Senior (26-66): 2650,-

 

Etter dine første tre hopp betaler du hoppene selv, prisen er 500,- per hopp og inkluderer lån av utstyr og instruktør. Når du er ferdig med utdanningen og har fått A-lisens må det gjøres 20 hopp i året for å beholde lisensen. 

 

Mange spør om kostnadene for å få A-lisens totalt sett. Her er en liten oversikt:

Teorikurset for å få elevlisens koster 8500,- for studenter og 9000,- for andre. I tillegg til avgiftene til Norges luftsportforbund som er aldersavhengig (se ovenfor).
I kursavgiften inkluderer alt du trenger av kursing for å starte elevhopping, inkludert dine tre første hopp.
Etter dette er prisen 500,- per hopp og da får du låne alt utstyr du trenger for å hoppe fallskjerm. Man trenger til sammen 6 godkjente linehopp + 20 godkjente frittfallhopp for å få A-lisens. Totalt 26 hopp. Noen elever får alle hoppene godkjent på første forsøk, andre bruker flere forsøk på å få hoppene godkjent.
 
Som elev vil kurs i pakking av fallskjerm være en del av utdannelsen. Inntil du har oppnådd et tilfredsstillende nivå vil erfarne hoppere pakke fallskjermen for deg mot et vederlag på 50,- per pakk. 
 
I tillegg kommer legesjekken som må være godkjent før du kan hoppe og den varierer fra ca 500 - 1500, avhengig av fastlegen din. Utenom dette kommer utgifter til mat, drikke, etc. Etter at du har fått A-lisens koster hoppene litt mindre, det er fordi du da stort sett hopper eget utstyr og ikke trenger instruktør med i flyet. I dag koster ett hopp 320,- for selvstendige hoppere (A-lisens og høyere).
 
BSI Bergen Fallskjermklubb samarbeider tett med Voss Fallskjermklubb. Voss har primært drift fra mai til september og det meste av hoppingen vil da foregå på Bømoen. Dersom du fortsatt er elev om sommeren er du hjertelig velkommen til å hoppe hos Voss Fallskjermklubb, men vær obs på at de har egen drift med egne priser, se http://www.skydivevoss.no/priser.html 
BFSK hopper også i Bergen om sommeren, men vi har ikke faste vakter og hopping organiseres etter ønske og tilgjengelig mannskap (mange instruktører/andre hopper på Voss). Tilbudet til elever i Bergen vil derfor være noe begrenset om sommeren - men er det godt vær og folk er keen så hopper vi :)
 

Linekurset steg for steg:

 

 Bakketrening Flesland: 

Denne delen er på ca 10 timer fordelt over tre kvelder fra 18-22 og foregår i klubbhuset vårt på Flesland. Her lærer dere alt dere trenger for sikkert å kunne gjøre deres første fallskjermhopp. Alt fra påseling til avsprang, fallstilling, nødprosedyre, skjermkjøring og landing trenes grundig før det hele avsluttes med praktisk og skriftlig eksamen den tredje dagen. Vi prøver også å få til en ettermiddag med pakkekurs samme uka. Eleven må snakke flytende Norsk da all undervisning, både praktisk og teoretisk, foregår på Norsk.

Linehopp:

Etter at du har bestått bakketreningen må du gjennomføre 6 godkjente linehopp før du får hoppe frittfall. Dette for at du skal lære riktig kroppstilling i luften og lære deg å trekke skjermen. Disse hoppene gjennomføres fra 3.000-3.500 fot. (ca.1000 meter.) Et linehopp er et hopp der du hopper fra flyet med en line festet til fallskjermen. Denne linen utløser fallskjermen straks du er ute av flyet. De fleste helgene hopper vi på Stend. Der får vi låne et stort, flott jorde å lande på. Den siste helgen i måneden tilbringer vi i klubbhuset til Voss Fallskjermklubb på Bømoen, Voss, som har alt som trengs av fasiliteter. Vi kaller dette Vossahelg! Ditt første hopp blir som regel på Voss i forbindelse med vossahelg, da det er supersosialt i tillegg til å være effektivt med tanke på mulighet for flere hopp.

 

 

Frittfall:

Etter 6 godkjente linehopp kan du gå videre til frittfallprogresjonen. Her lærer du hvordan du skal styre i luften, ta saltoer, formasjonshopping o.s.v. Du begynner først med et frittfall på 5 sekunder. Deretter 7 sekunder og videre helt til du kan hoppe fra full høyde og få 60 sekunder frittfall. Da begynner det virkelig å bli gøy. Etter totalt 20 godkjente frittfallhopp er du ferdig utdannet A-hopper. Dvs. at du er selvstendig hopper, kan ta vare på deg selv og bruke eget utstyr.

 

VIKTIG

Legesjekk:

For å kunne hoppe fallskjerm i Norge må du bestå en legesjekk. Det kan du gjøre hos fastlegen din. Det er en enkel test for at vi skal vite at du er i ”normal fysisk form” og det legen skal gjøre er å fylle ut dette skjemaet her. Når skjemaet er utfylt skal omslagsarket brettes rundt med den teksten som sier ”skikket” synlig på utsiden i tillegg til legens stempel. Pass på at legen gjør dette, for det pleier de ikke å få til.

Legesjekken tar ca 20-40 min og koster vanligvis  500-1500,- kr, avhengig av legen din.

 

 

Aldersgrense:

Grensen for å hoppe fallskjerm i Norge er 16 år. Dersom du er under 18 år ved kursstart må du ha med deg en skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte. Ingen tillatelse, ingen hopping...
 

Rusmidler:

Fallskjermhopping og rusmidler hører ikke sammen, det er nulltoleranse for både alkohol og narkotika i forbindelse med hopping. Dersom du tidligere har hatt et misbruk som har krevd behandling, kreves det en dokumentert rusfri periode på 2-5 år avhengig av misbrukets omfang. Som fallskjermhopper er du også underlagt Norges Idrettsforbund, noe som gjør at du til enhver tid kan underkastes dopingkontroll. Se dopinglisten på nettsidene til Antidoping Norge (ADNO).

Påmelding:

BSI Bergen Fallskjermklubb arrangerer 4 til 5 kurs i året. For å melde deg på, send en mail til vår kurskoordinator, Marita Dale, Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den..

Pga. et til tider litt overivrig spamfilter, så hender det at noe av eposten blir slettet. Skulle det skje at du ikke får svar, så forsøk å sende en ny mail fra en annen mailadresse (går det mer enn 3 dager uten at du får svar kan du ringe 40 01 86 63).

 

Betaling:

Depositum (kr. 3000,-) betales ved påmelding til kto. nr. 1503.93.43425. Betalingen merkes "depositum og navn på kursdeltaker".

Depositum er ikke refunderbart, men kan overføres til annet kurs/år i god tid før kursstart

Resterende beløp betales inn senest 2 uker før kursstart.


Regler:

Regelverket som gjelder for fallskjermhopping i Norge er samlet i F/NLFs Håndbok. Den kan lastes ned herfra.  

Kursdatoer: 2024

Kurs 3 - 2024 16. - 19. september Uke 38 Ledig
Kurs 4 - 2024 30.sep - 3. oktober Uke 40 Ledig
       
       
        

Kurskoordinator: Marius Bastiansen

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.. Send helst epost!!

Om det haster eller du ikke får svar innen 3 dager kan du ringe 94 12 74 46.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med kurskoordinator. Da gjenstår det bare å melde seg på kurs :-) Velkommen!

Link til kart: Klubbhuset på Flesland

 

Video med elever fra kurs høsten 2011