Fallskjermen sitter på hopperen som en vanlig ryggsekk men har i tillegg to stropper som går fra fallskjermen og mellom bena. Man har også bryststropp. Riggen, som hele fallskjermen kalles, er utstyrt med to fallskjermer. Øverst oppe på sekken, ligger reserveskjermen. Den er spesiellt pakket av en Matriellkontrollør og må pakkes på nytt hver 6. måned. Nederst ligger hovedfallskjermen. Den pakkes av hopperen selv. Man lærer å pakke fallkjerm i løpet av elevperioden ved å delta på pakkekurs (selvfølgelig gratis) og pakke et antall fallskjermer før man tar en pakkeeksamen. Pakke eksamen er vanlig pakking av fallskjermen mens en materiellkontrollør ser på.

 

Åpning av fallskjermen skjer ved at man kaster en pilottskjerm som trekker ut hovedskjermen. Pilotskjermen befinner seg på hopperens høyre side, nedre hørne av utstyret (bildet til høyre). Rett ovenfor pilotskjermen har vi kuttputen (rødt håndtak ca mid på hopperen, vensre bilde). Trekker man denne blir hovedskjermen kuttet bort fra riggen, og man er igjen i fritt fall. På venstre side av hopperen er reservehåndtaket. Trekker man i dette blir reserveskjermen aktivert. På grunnkurset driller man om og om igjen på "nødprosedyre", som er det vi kaller prosessen å fjerne hovedskjermen og trekke reserveskjermen.

 

Pilotskjerm. Når man kaster denne fanger den luft i luftstrømmen bak hopperen. Den trekker så med seg hovedskjermen slik at den åpner. Pilotskjermen har en trekk-kraft på nesten 300 kg.

Skjermen bruker ca. 200-500 fot på å åpne (3 fot =1 meter). En vanlig regel er at skjermen skal være helt åpen etter ca. 5 sekunder.

 

Riggen er i tillegg utstyrt med nødåpner - kalt Cypres. Denne måler hvor fort hopperen faller mot bakken og hvilken høyde hopperen er i. Har ikke hopperen trukket fallskjermen innen han har nådd 750 fot, aktiveres reserveskjermen automatisk.