1. Hvem hopper fallskjerm..?
  2. Åpner alltid fallskjermen?
  3. Skjer det aldri ulykker?
  4. Hvor lang tid tar det å bli fallskjermhopper?
  5. Jeg har hoppet noen hopp men er blitt veldig redd....
  6. Finnes det andre typer kurs enn linekurs?
  7. Hvor kan jeg lese mer om fallskjermhopping?
  8. Hvor gammel må jeg vere for å hoppe fallskjerm?
  9. Når er neste fallskjermkurs?
  10. Hvor foregår hoppingen på kurset?
  11. Hvor fint vær må det være for å hoppe fallskjerm?

 

Hvem hopper fallskjerm?

Alle som ønsker en spennende hobby. Fallskjermhopping er for alle mennesketyper i alle sosiale lag. Tidligere hadde sporten rykte på seg for å være for machogutta i gaten, men dette har endret seg de siste årene. I dag blir det også flere og flere jenter som hopper aktivt fallskjerm.Nedre aldersgrense er 16 år. Fra 16 til 18 må du ha skriftlig tillatelse fra foresatte for å delta på kurs. Det finnes ingen øvre aldersgrense, hos oss hopper folk i alle aldre. Eneste krav er at du er ved generelt god helse og godt vett.

BFSK er et godt eksempel på mange mennesketyper. Vi har medlemmer som er både lagerarbeidere, leger, datakonsulenter, ingeniører, arbeidsledige, barnehageonkler, selgere, studenter og filmarbeider. Single, samboere og par med barn. Fallskjermhoppere er alle typer mennesker. Med et ønske om å ha litt morro i hverdagen med å hoppe ut av fullt fungerende fly for etterpå å være pilot for sin egen skjerm og lande den trygt akkurat der du vil. Uansett hobby på "privaten" så er alle like på hoppfeltet. Og kommer du til nye hoppfelt så har du nye venner med en gang. Vi er en stor vennegjeng på verdensbasis.

Åpner alltid fallskjermen?

Statistikken sier at hovedskjermen åpner i 499 av 500 tilfeller. Noen opplever ingen reservetrekk, mens andre opplever flere. Dette kommer av flere årsaker, men som oftest av slurving når man pakker skjermen. Dersom hovedskjermen ikke åpner, har man reserveskjerm. Nå kan ingen garantere at denne vil åpne, men det er enda ikke registrert tilfeller i Norge der reserveskjermen ikke har åpnet etter å ha kuttet hovedskjermen. Reserverskjermen er nemlig pakket på en helt spesiell måte, av spesielt utdannede pakkere, og er underlagt meget strenge kontroller. Fallskjermhopping er meget sikkert.

Skjer det aldri ulykker?

Jo, det kan skje ulykker. Men i forhold til hvor mange fallskjermhopp som gjøres i løpet av et år i Norge har vi svært få alvorlige ulykker. Små-skader som forstuede ankler, enkle bruddskader eller skrubbsår og blåmerker er nok det vanligste. Det jobbes kontinuerlig med å bedre sikkerheten for hopperne og fordi fallskjermhopping er en sport som innebærer høy risiko, settes sikkerhet høyest av alt. Fallskjermklubbene har strenge regler å følge og utstyret må sjekkes med faste intervaller. Fallskjermhopping er en aktivitet med høy fart og høyt fokus på sikkerhet.

Hvor lang tid tar det å bli fallskjermhopper?

Det bestemmer du selv. Selve grunnkurset tar kun 5 dager. Du skal ha totalt minimum 26 godkjente hopp for å bli selvstendig hopper. Har du ofte tid til å hoppe blir du fort ferdig. Gjennomsnittet av de som tar ut A-lisens bruker ca. 4 mnd.

Hva er et linekurs, og holder dere AFF kurs?

AFF kurs (accelerated free fall) er et kurs hvor man hopper fra ca 12 000 fot sammen med to instruktører som holde fast i deg. Disse passer på deg inntil du, ved å gjennomføre vise øvelser i luften, viser at du har kontroll. Deretter skal du hoppe alene. Totalt skal du ha minimum 20 hopp for å få A-lisens.

På linekurs hopper du de seks første hoppene ut av flyet med en line mellom fallskjermen og flyet. Når linen blir stram vil den trekke ut fallskjermen for deg. Du går så gradvis over til å øve på å trekke seg. Etter 6 godkjente linehopp og ytterligere drilling med instruktør vil du gjøre ditt første frittfallhopp, hvor du utløser fallskjermen selv. Så vil du hoppe ut av flyet fra gradvis økende høyde, med gradvis lengre frittfall. Totalt skal du ha minimum 26 godkjente hopp for å få A-lisens.

BSI Bergen Fallskjermklubb hopper fra en Cessna 182 (Malvin) som tar fire hoppere om gangen (f.eks. 3 elever og instruktør). Vi gjennomfører ikke AFF-kurs i Bergen da det ville blitt ekstremt lang ventetid for elevene når vi kun kan ta opp én om gangen. De fleste klubbene i Norge holder linekurs, om sommeren er det noen større hoppfelt (blant annet Voss) som arrangerer AFF.

Det er fordeler og ulemper med begge. Det ene kurset er dyrere, men du trenger færre hopp for å bli ferdig, det andre kurset er rimeligere men du må ha flere hopp for å bli ferdig. Totalt sett kommer prisen på ca det samme til slutt.

Jeg har hoppet noen linehopp men blitt veldig redd..

De første linehoppene går ofte greit. Men når man kommer hjem og får tenkt litt begynner fantasien å jobbe. Da tenker man på alt som kunne gått galt... Tenk om... og hvis sånn.... og for ikke å snakke om det.... Dette er helt normalt. Vi har alle vært der, da mener jeg virkelig alle. Legg fantasien i en eske, sett deg i bilen og reis til hoppfeltet. Du vil oppdage at når du har kommet fram går alt mye lettere. Det er bare det skrittet å komme seg til hoppfeltet selv om man føler at klumpen i magen er uutholdelig. Etterhvert som du kommer videre i programmet vil klumpen gradvis bli mindre og gå mer og mer over til glede og lykke. Det er dette som gjør alle fallskjermhoppere til glade barn.

 

Hvor kan jeg lese mer om fallskjermhopping?

Wikipedia
dropzone.com
Stor samling artikler
Tidenes mest underholdane tråd på dropzone.com
Stor samling fallskjermvideoer

 

Når er neste fallskjermkurs?

Bergen Fallskjermklubb holder fire til fem kurs i året. to til tre på våren (avhengig av etterspørsel) og to utover høsten. Gå inn på kurssiden for å se hvordan du melder deg på.

Hvor foregår hoppingen?

Hoppingen foregår som oftest på Stend. Vi tar av fra Flesland og lander på et stor og flott jorde rett ved fotballbanen. Siste helg i måneden og hver påske (Påke™)drar vi til Voss og hopper der. De har alle fasiliteter og da vi slipper flytrafikk og reising mellom Flesland og landingsplassen kan vi gjennomføre mer effektiv hopping.

Hvor fint vær må det være for å hoppe?

For å kunne hoppe med elever på linekurs må skyene ligge høyere enn 3000 fot (Ulriken er ca 1800, så man må kunne se masten og enda litt til). Det er fordi vi må kunne se bakken fra den høyden vi skal hoppe fra. Det kan ikke være mer vind enn 14 knop (7 m/s).

Er det lett å stryke på eksamen i kurset?

På linekurset skal du gjennom en teoretisk og en praktisk eksamen før du kan hoppe. Teorieksamen er multiple choice, og spørsmålene er fra stoffet som vi har gått gjennom i kurset, vi kjører mye repetisjon, så følg med på instruktøren så skal det gå greit.

Praktisk eksamen er en gjennomgang av det du har lært med en annen instrukktør enn han som holdt kurset. Dette er for at vi skal forsikre oss om at du ikke bare har fått med deg teorien bak fallskjermhopping men også forståelse for oppgavene.

Det hender man stryker. man er sliten og nervøs og det har vært mye informasjon på kort tid. Dersom du stryker eksamen kan du få ta disse om igjen. Eksaminator er naturligvis forebeholdt retten til å dømme deg uskikket dersom han mener du vil være til fare for deg selv eller dine medhoppere, da kan det hende du blir bedt om å gå kurset om igjen. Det er sjelden noen blir bortvist fra kurset.

Er det lett å stryke på hoppene?

Det skjer, det skjer faktisk de fleste. Man kan ha en dårlig da eller bruke litt tid på å få noe til. Det løses enkelt....ut og prøve en gang til.

Hva skjer hvis jeg ikke kan hoppe på en stund?