Dette kunne vært deg

Det er fortsatt ledige plasser på kurs i uke 13, dvs 25 mars!

Bli fallskjermhopper gjennom linekurs hos oss!

Kurset arrangeres etter et sikkert, gjennomprøvd og standardisert program utarbeidet av Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportforbund og er godkjent av Luftfartstilsynet.