Som de fleste i klubben vår kjenner til er flymotoren i ferd med å gå ut på dato

Status fly og flymotor

 

 

Som de fleste i klubben vår kjenner til er flymotoren i ferd med å gå ut på dato. Pr 22.06.08 har vi ca 80 flytimer igjen på den eksisterende motoren. Disse blir fort flydd opp ved fint vær. Styret har derfor hele høsten jobbet for å finne en løsning på dette problemet.

 

Grunnet den lave aktiviteten på 90 og begynnelsen av 2000 tallet har det ikke blitt lagt av tilstrekkelig med økonomiske midler til en ny flymotor. At hopprisene i Bergen har stått relativt stille de siste årene har heller ikke hjulpet situasjonen mye. For å kunne beholde et operativt fly har behovet for finansiering gjort seg gjeldende.

 

Styret har den siste tiden hentet inn forskjellige forslag til ny motor og rådført seg sammen med Bergen Air Transport for å finne den beste løsningen for klubben. Mange alternative løsninger helt fra ny dieselmotor til stempeloverhalling av eksisterende bensinmotor er blitt vurdert. De realistiske løsningene viste seg fort at bare var 3 alternativer.

 

  • Den rimeligste løsningen på kort sikt er å overhale kun de nødvendige delene på den eksisterende motoren. Dette vil trolig ta 5-6 uker og koste klubben i overkant av 100 000 kroner. Det negative med denne løsningen er at motoren da ikke vil være optimalisert (mindre effektiv drivstoffmessig), og faren for mange uforutsette reparasjoner og havari ville være noe større. Bergen Air Transport ville heller ikke garantere for motoren ved en slik løsning.

 

  • Neste alternativ er å bytte eksisterende motor (på 235hk) med en tilsvarende fabrikkoverhalt motor. Her vil alle slitedeler på motoren bli kontrollert og eventuelt byttet. En noe sikrere løsning. Dette vil koste i overkant av 300 000,- og er en brukbar løsning for klubben. Her garanterte også Bergen Air Transport for motoren. Byttet ville ta 1 – 2 uker.

 

  • Den mest kostbare løsningen på kort sikt er å bytte eksisterende motor med en ny motor på 285hk. Denne motoren vil kunne byttes uten modifikasjoner av flyet, gi en økt klatre evne på rundt 60% og 2500 flytimer før et nytt motorbytte. Den lange levetiden og økte klatreevnen gjør motoren til den mest økonomiske. Løsningen vil koste klubben 490 000,- og har derfor en høy inngangsbillett.

 

Konklusjonen etter en del diskutering og analysering av kostnadskalkyler er å bytte eksisterende motor med bensinmotoren på 285hk (Preformance TCM O-550). Med den økte klatreevnen og lange operasjonstid viser det seg at dette er motoren som vil være mest økonomisk over tid. Den raske klatreevnen vil gjøre løftene kortere og på den måten holde hopprisen nede. Dette er derfor alternativet klubben vil være best tjent med på sikt. Den har bare en noe høy inngangsbillett. Noe økt kapasitet vil også kunne forventes da flyet vil kunne gjøre flere løft på kortere tid. Motoren vil slik det ser ut nå, bli byttet i løpet av oktober.

 

Å skaffe finansiering til dette prosjektet viste seg å by på problemer. De fleste bankene her til lands har lite kunnskap om fly, og har derfor stilt seg tvilende til å bruke flyet som sikkerhet. Alle forlanger kausjonister i tillegg for å gi lån, noe som ville være aller siste alternativ. Likevel fant vi et firma som ville hjelpe oss. SG Finans kom med et tilbud der de bruker flyet som sikkerhet alene. Haken er at vi må betale motoren ned på 5 år, mot at det for oss hadde vært ønskelig å betale den på 10 år, som er tiden vi med dagens forbruk vil bruke på å fly 2500 timer. Lånet blir også satt opp som et serielån, noe som betyr at klubbens utgifter til motor vil være høyest den nærmeste tiden. Vi trenger også 100 000,- i egenkapital til denne motoren, noe som gjør at klubben har svært godt av ekstrainntektene vi får fra dugnadene som lyses ut for tiden.

 

Det er derfor viktig at det blir noe av dugnadene som blir annonsert. Skriv deg opp og vær med på å sikre videre drift av Malvin. Jeg vil også med dette fortsette stafetten som Åsa startet med i Vår. Jeg setter noen kroner inn på klubbens konto øremerket som tilskudd til ny flymotor og oppfordrer alle som har økonomisk mulighet, til å gjøre innskudd, store som små, til kronerullingen. Da er vi, og fremtidige bfsk hoppere garantert mange år med hopping fra Malvin fremover.

 

Mvh

Terje Hjortland