BFSK ønsker velkommen til årets happening - Påkeboogie 2018.
 
All praktisk info om På(s)keboogien finner du her. 
 
HL/HFL - vaktlister: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A7_XDPH9LybcODVUUXlUBrGWIjDnzIQbhl_hvGEq5BY/edit#gid=0
 
 
 
Ønsker du å være en bidragsyter på ein av disse punktene? Skriv på Hopporg-gruppen på det du er god til!
- Temafest 
Morsomt innslag som alle kan være med på 
 
- Tunnelkonkurranse
Alle har behov for litt flytid
 
- Potetkanonkonkurranse
Alle bygger sin egen potetkanon - lengde og presisjon er like viktig
 
- Rebusløp
Tradisjonelt med "sportsdrikk"
 
- Klubbil
Ønsker du å kjøre fallskjermlimo?
 
 
Når hærligheten er over så forventer vi at alle stiller opp som rydde- & vaske-hjelp.

Husk å fyll på penga på hoppkonto før helga, så går dette knirkefritt.
NB: BFSK har fått nytt kontonr: 1503 93 43425 - Merk beløpet med "Innskudd hoppkonto" og ditt navn. Ta med kvittering på at du har betalt til HFL.

Min idrett er ikkje heilt problemfritt, så husk å sjekk opp i om du har betalt alt og lisensene er på plass.
Da er det berre å glede seg til eit svevende eventyr på Voss.