Vi er heldige og får besøk av Norges Luftsportforbunds (NLF) representant Tom Brien i Bergen den 5. Februar.


Kurset er spesielt rettet mot luftsportaktiviteter, alle som driver med luftsport vil ha stor nytte av dette førstehjelpskurset.
Innholdet i kurset består av alt fra statistikk, milde og alvorlige hendelser til øving av HLR.
Det er også lagt opp til diskusjoner og dialog underveis.

Alle i og rundt Bergen som driver med luftsport elller lignende er velkommen.
Kurset varer fra klokken 18:00 - 21:30

Vel møtt i Klubbhuset.

Flyplassveien 519,

Mandag 5. Februar
18:00 - 21:30