Ron skriver om korleis tandemhopping vil foregå framover

 
Klubben har omsider fått seg en egen tandemrigg igjen. Yey! \o/
 
 
Riggen og klubbens 2 tandeminstruktører, samt Kelly og Erik fra Voss, vil prøve å få hoppet denne så mye som mulig for å generere inntekter for klubben. I første omgang skal investeringen av riggen og tilbehør tilbakebetales slik at midlene kan brukes til å investere i nye elevrigger/elevutstyr. Deretter vil vi begynne å spare opp til en ny tandemrigg samtidig som vi prøver å få inn en sposnsor til å sponse oss med en ny tandemrigg. 
 
For å få til alt dette må vi hoppe mye, ca 170 tandemhopp. Normalt gjør klubben 30 i året, men med rigg og 4 tandeminstruktører å ta fra, håper vi å få økt dette, ellers tar dette mange år som dere ser. Det vil si at vi prøver å få inn tandemer hver gang det hoppes i klubben. Av erfaring vet vi at ved Tirsdag og Torsdagshopping er det kun plass til 1 tandem og i helgene her i Bergen får vi inn 3 på lørdager og 2 på søndager. Under Vossahelgene booker vi inn 6 på lørdag og 4 på søndager. Når vi får kortere dager vil dette naturlig nok reduseres. Vi balanserer dette for å unngå skvising av egne hoppere til fordel for økonomi. At noen løft blir dedikert til tandemhopping er en nødvendig onde. En ting å tenke på vedrørende tandemhopping, er prosessen en tandemelev og følget gjør før de kommer til oss. Noen reiser langt eller sover dårlig før de kommer. Hvis været er ustabilt kan tandemhoppmester presse igjennom tandemen for å få de gjennomført. Om vi lar tandemene vente mens vi går til full høyde og leker oss fremfor å la de få hoppe, kan dette fremstå for de som en uprofesjonell gjeng. Vi taper også inntekter vi nå trenger. Om ryktet at vi er uprofesjonelle sprer seg, går dette ikke bare ut over klubben, men også muligens fallskjermnorge. Vi ber derfor forståelse for dette og vet hvor kjipt det er å bli økset fra et løft fordi tandem får pri. Vi gjør dette av nødvendighet for klubben, ikke personlig vinning og håper vi unngår å måtte gjøre dette ofte. Tandemhoppmesteren har også krav om å ringe tandemelever dagen før og gi de en ærlig vurdering av været for å unngå bomturer for de. 
 
Fremover blir det også behov for tandemvideoer. Vi har noen navn på blokken og interessenter bes sende melding til Håkon (gjerne med kopi til meg også). Er du i tvil om du har meldt interesse, send alikevell. Kravet til tandemvideo (pr April 2017) finner dere i HB Del 300 pkt 312:
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
 
Jeg skal prøve å holde et eget tandemvideo seminar en helg. Her går vi igjennom teori, hendelser, prøver ut fallstillinger og fallhastigheter i tunnelen også hopper litt. Jeg har noen kameradresser som kan lånes på kurset og muligens lånes ut i starten av karrieren ders. Hensikten med seminaret er å gjøre dere gode på kort tid. Å levere en video krever på en måte mer i dag enn tidligere. Videoer kommer rett ut på sosiale medier og sammenlignes med andre rundt om i verden. Om vi har en dårlig video kan det gå ut over ryktet vårt i klubben og fallskjermnorge. Men selv om det er viktig med god video, skal alltid video vike for sikkerhet. Vi vil aldri tillate at noen kompromitterer sikkerheten til våre tandemelever. Alt dette vil gås igjennom på kurset. Det er også fordelaktig om tandemvideo har I-3 slik at vi kan ta med elever på siste slotten på løftet. Det vil også praktiseres forskjellig fra tandem til tandem om andre hoppere kan bli med helt opp, få eget run eller gå på samme run som tandem. Dette avhenger av tandemhoppmesterens vurdering av egen evne og tandemeleven. Derfor kan de som tar siste slotten få alt mellom 3000f og full høyde. Om vi kaster ut siste person lavere klatrer vi fortere, få økte effektivitet og bruker mindre fuel. Dette tjener vi alle på og er å foretrekke. De som har behov for spesifikke høyder pga elevprogresjon og skjermkjøring, vil naturlig nok få lov til dette. For å presisere noe jeg ofte får spørsmål om, nei, en tandemhoppmester kan ikke hoppmestre elver ;P
 
HFL behovet vil muligens øke. Siden vi planlegger tandem sammen med vanlig hopping løser dette seg naturlig. Men om det skulle oppstå situasjoner hvor vi arrangerer tandemhopping utenfor normale dager, vil vi trenge HFL'er. Før vi sier ja at til å ta på oss et slikt oppdrag, vil vår tandemkoordinator Arne undersøke om vi har alle rollene på plass. Det vil da komme ut en melding om behov for HFL om vi ikke har en liste å plukke fra. Vil du stå på liste over HFL'er vi kan ringe, send mail til Arne og meg.
 
Tandemhoppingen vil gi klubben økt PR og bedre økonomi. Vi håper medlemmene bidrar til å få avviklet tandemhoppingen på en smuuth måte. Selv om det ikke er så lett å se at dette er et teamwork innad i klubben, er det nettopp det. Om vi har felles forståelse for hvorfor vi hopper tandem og gjør det vi gjør, blir det enklere også for oss tandemhoppmestere. Hvis noen har innspill på tandemdriften, vær så snill og kom til styret og meg med det. Så vil vi enten gi et godt svar eller se om vi må endre på driften. Vi bryr oss også om fellesskapet i klubben og vil ikke ødelegge det pga tandemene klubben trenger. 
 
Mvh Ron Holan