Det er satt opp instruktørmøte; obligatorisk for alle instruktører (også de nye).
Tid for dette er satt til 3. mai kl 1930 flesland.